Chọn Gà Theo Màu Lông

Các àu lông phổ biến của gà đá hiện nay chủ yếu là ô, tía, xám. Ông bà ta có câu nói rất hay đó chính là: “Nhứt điều ô, nhì xám khô, ba ô ướt”. Gà màu ô phải là ô ướt hoặc ô toàn sắc; gà tía phải là tía mật ngã màu đen; gà xám phải là xám khô.

Chọn Gà Theo Màu Lông
Chọn Gà Theo Màu Lông

Nếu như đá gà xám thì anh em khôgn nên chọn gà xám chân trắng vì những con gà xám chân trắng có sức không bền, dễ bỏ chạy bay bồ. Tuy nhiên gà tía thì lại khác. Gà tía chân trắng mà đá gà trực tiếp thì ra cựa rất hay. Thường ra những đòn hiểm. Làm đối thủ bị gục ngã nhanh chóng.

“Gà ô chân trắng mẹ mắng cũng mua.

Gà trắng chân chì mua chi giống ấy”.

Còn nói về màu gà đá bất bại thì chỉ có thể nói đến giống gà ngũ sắc chân trắng. Gặp ngũ sắc chân trắng thì chỉ có nước đầu hàng vô điều kiện chứ đá đấm gì nữa.