Gà Danh Thomo – Gà Xanh 3KG 4X

Đây là chú chiến kê của anh Tính Gaking. Được anh Tính chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Chú chiến kê này có thành tích 4x.

Gà xanh thành tích 4x -3kg - Anh Tính Gaking - Hình 1
Gà xanh thành tích 4x -3kg – Anh Tính Gaking – Hình 1
Gà xanh thành tích 4x -3kg - Anh Tính Gaking - Hình 2
Gà xanh thành tích 4x -3kg – Anh Tính Gaking – Hình 2
Gà xanh thành tích 4x -3kg - Anh Tính Gaking - Hình 3
Gà xanh thành tích 4x -3kg – Anh Tính Gaking – Hình 3
Gà xanh thành tích 4x -3kg - Anh Tính Gaking - Hình 4
Gà xanh thành tích 4x -3kg – Anh Tính Gaking – Hình 4