Làm Trại Gà – Môn Thể Thao Mạo Hiểm

Một số bạn thấy lên mạng phân tích cho anh em hướng đi kinh tế mới từ gà đá. Mình không biết là những bạn đi khuyên người ta đấy đã làm bao nhiu cái trại gà rồi, và bản thân các bạn ấy đã giàu được từ gà đá hay chưa ?

Làm Trại Gà - Môn Thể Thao Mạo Hiểm
Làm Trại Gà – Môn Thể Thao Mạo Hiểm

Tôi nuôi gà đá ít nhất cũng 2 chục năm, tôi từng đi nuôi gà thuê, buôn gà, làm trại gà . Tôi khuyên thật anh em nào đang mộng tưởng hão huyền nhé :

Nếu anh em đang kiếm tiền từ những công việc khác, kiếm được 3 đồng, xác định bỏ ra 1-2 đồng làm trại gà, chấp nhận bỏ tiền ra đầu tiên là để chơi cho thoả đam mê, sau buôn bán được con nào trang trải 1 phần chi phí thì hãy làm.

Còn đang không có công việc gì, đang không có nguồn thu nhập từ các việc khác, mà bây giờ làm 1 cái trại gà để tính làm kinh tế từ đó ra thì thôi dẹp đi, đi tìm việc khác mà làm nuôi vợ nuôi con. Chứ không rồi mạt luôn vì con gà đấy.

Xây trại gà đá để làm kinh tế nó không đơn giản như các bạn nghĩ đâu . Việc này phải hội đủ nhiều yếu tố :

  • Uy tín trên mạng. Uy tín trên đấu trường đá gà trực tiếp.
  • Uy tín ngoài đời thực.
  • Vốn đầu tư nhiều.
  • Kinh nghiệm đúc gà, nuôi gà, phòng và chữa bệnh gà . Kinh nghiệm này nó phải qua thực tế, qua năm tháng, chứ không phải nói ngày 1 ngày 2 mà biết được đâu.
  • Nguồn con giống.
  • Và nhiều yếu tố khác nữa, …vân vân và mây mây…

Anh em nào không tin mình, thì thử hỏi những người đã làm trại gà rồi xem có ngon hay không nhé . Xem phần lớn là người ta kiếm được tiền không hay mạt luôn vì làm trại . Xem người ta duy trì và phát triển trại mỗi năm 1 lớn mạnh không , hay là 1-2 năm sau giải tán, sang nhượng, cho thuê

Anh em nào thích mạo hiểm, thử đi biết liền !