Màu Sắc và Chính Thế Của Màu Gà Đá

Con gà Ô là con gà đá thế lòn, vĩa tối đá nách là chính thế, thủy hình, người tròn, nặng, thân trọng bộ khinh.

Con gà điều cao thân dài lườn sâu tính dừ dằn táo cấp, đá hầu, đá mặt là chính thế.

Con gà xám ốm gà chắc người là mộc hình, chạy khoanh , vĩa sáng cổ dưới, đá vai chính thế.

Con gà nhạn người ngắn, lưng to là Kim hình, đá hai trái chanh, ót là chính thế.

Con gà ó cao, chắc, giò cao là Thổ hình, đá mu lưng, cổ kiền chính thế. Đó là những thế kị và hạp nhau.

Con gà ó là gà thổ, con gà số 5, con gà trung ương, trong nó bao gồm những hành khác, cáp gà cáp thế là chính, màu là phụ, ví dụ thủy ăn hỏa, thì thủy thế là vĩa tối, đá nách, đá lòn, rồi tới thủy hình là nặng chắc nhưng chân xoay nhanh ăn hỏa thế con gà đá hầu đá mặt, hỏa hình thân dài, lườn sâu. Chọn gà phải thuận thế thuận hình rồi mới thuận màu, được cả ba gọi là toàn. Con gà ô Út lác được thủy hình, thủy sắc nhưng lại hỏa, mộc thế đi ra tranh cao và chạy khoanh với con điều nên thua. Tuy là gà ô đá buổi tối lại mùa đông, nếu tính theo màu, ngày giờ, mùa ô ăn chắc.

Kim sinh thủy, con gà thế thủy hay hình thủy, được thêm thế kim phụ vào khi bị kẹt thế có thể gờ được, ví dụ gà ô to nặng, lùn, gặp con ó đá mu lưng, ót lại cao hơn, nên chui bị kị thế, nếu có thêm đòn kim, kho6ng chui được, đá đỡ hai trái chanh và lòn đá ót, nên được thế gỡ và là thế sinh xuất của con gà ó (thổ sinh kim), hóa giải bớt đòn mu lưng. Bất cứ hành nào trong ngũ hành được “toàn” cũng cầm đầu thiên hạ.